Bo mạch Arduino chính hãng

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Bo Mạch Arduino Uno R3 (Chính hãng) Bán chạy

Bo Mạch Arduino Uno R3 (Chính hãng)

770,000₫ Trước thuế: 700,000₫

Bo Mạch Arduino Nano (Chính hãng)

673,200₫ Trước thuế: 612,000₫

Arduino UNO R4

902,000₫++ Trước thuế: 820,000₫

Bo mạch Arduino Mega 2560 R3 (Chính hãng) Bán chạy

Bo mạch Arduino Mega 2560 R3 (Chính hãng)

1,705,000₫ Trước thuế: 1,550,000₫

Arduino UNO R4 Minima

902,000₫ Trước thuế: 820,000₫

Arduino Nano RP2040 Connect - Đã hàn sẵn header Mới Hết hàng

Arduino Nano RP2040 Connect - Đã hàn sẵn header

891,000₫ Trước thuế: 810,000₫

Bo Mạch Arduino Micro ATmega32U4 (Chính hãng)

719,400₫ Trước thuế: 654,000₫

Chat hỗ trợ
Chat ngay