Main Board Raspberry Pi

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Raspberry Pi Pico W

231,000₫++ Trước thuế: 210,000₫

Raspberry Pi Zero 2 W (Wireless) Bán chạy

Raspberry Pi Zero 2 W (Wireless)

627,000₫++ Trước thuế: 570,000₫

Raspberry Pi 4 Model B - 4GB Bán chạy

Raspberry Pi 4 Model B - 4GB

1,980,000₫ Trước thuế: 1,800,000₫

Raspberry Pi Pico W

236,500₫ Trước thuế: 215,000₫

Raspberry Pi 5

2,200,000₫++ Trước thuế: 2,000,000₫

Raspberry Pi Zero 2 W (Wireless) Bán chạy

Raspberry Pi Zero 2 W (Wireless)

627,000₫ Trước thuế: 570,000₫

Raspberry Pi 5 - 8GB RAM

2,970,000₫ Trước thuế: 2,700,000₫

Raspberry Pi Pico Bán chạy

Raspberry Pi Pico

118,800₫ Trước thuế: 108,000₫

Raspberry Pi 4 Model B - 1GB Bán chạy

Raspberry Pi 4 Model B - 1GB

1,331,000₫ Trước thuế: 1,210,000₫

CM4 Maker Board và Bộ Kit CM4

1,478,400₫++ Trước thuế: 1,344,000₫

Raspberry Pi 4 Model B - 8GB

2,750,000₫ Trước thuế: 2,500,000₫

Vi điều khiển Lõi kép Raspberry Pi RP2040

29,700₫++ Trước thuế: 27,000₫

RPi Compute Module 4 - Wireless

1,603,008₫++ Trước thuế: 1,457,280₫

RPi Compute Module 4 - Không Wireless - Chọn RA...

1,201,200₫++ Trước thuế: 1,092,000₫

Raspberry Pi Zero W

583,000₫ Trước thuế: 530,000₫

Raspberry Pi 3 Model B+

1,292,500₫ Trước thuế: 1,175,000₫

Raspberry Pi 4 Model B - 2GB

1,595,000₫ Trước thuế: 1,450,000₫

Raspberry Pi Zero WH (đã hàn sẵn Header)

607,200₫ Trước thuế: 552,000₫

Chat hỗ trợ
Chat ngay