• 8GB RAM
  • 4GB RAM
  • 2GB RAM
  • 1GB RAM
  • Kit Cơ Bản
  • Kit Hoàn Chỉnh
- +
cần mua thêm?