• Đã hàn sẵn header
  • Không header (SMD)
- +
cần mua thêm?