Bo mạch Arduino chính hãng

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Bo Mạch Arduino Uno R3 (Chính hãng)

1,047,420₫ Trước thuế: 952,200₫

Bo Mạch Arduino Nano (Chính hãng) Bán chạy

Bo Mạch Arduino Nano (Chính hãng)

673,200₫ Trước thuế: 612,000₫

Arduino UNO R4

902,000₫++ Trước thuế: 820,000₫

Bo mạch Arduino Mega 2560 R3 (Chính hãng)

1,480,050₫ Trước thuế: 1,345,500₫

Bo Mạch Arduino Micro ATmega32U4 (Chính hãng)

719,400₫ Trước thuế: 654,000₫

Chat hỗ trợ
Chat ngay