Bo mạch Arduino chính hãng

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Bo Mạch Arduino Uno Rev3 (Chính hãng)

Xin lưu ý: Người mới sử dụng lần đầu vui lòng truy cập Bắt đầu với Arduino để tham khảo thêm.Arduino là một nền tảng máy tính vật lý nguồn mở được phát triển trên bo ..

654,000₫ Trước thuế: 654,000₫

Bo Mạch Arduino Micro ATmega32U4 (Chính hãng)

Arduino Micro là một bo mạch vi điều khiển phát triển từ ATmega32U4, được phát triển cùng với Adafruit. Có 20 chân đầu vào/ đầu ra kỹ thuật số ( trong đó 7 chân có thể sử..

654,000₫ Trước thuế: 654,000₫

Bo Mạch Arduino Nano (Chính hãng)

Arduino Nano là một bo mạch nhỏ, hoàn chỉnh và thân thiện với breadboard sử dụng ATmega328 (Arduino Nano 3.0). Nó ít nhiều có cùng chức năng với Arduino Duemilanove hoặc ..

612,000₫ Trước thuế: 612,000₫

Chat hỗ trợ
Chat ngay