Bộ Kit micro:bit

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
EDU:BIT - Bộ kit micro:bit dành cho Giáo dục STEM & Lập trình (Không bao gồm micro:bit) Bán chạy

EDU:BIT - Bộ kit micro:bit dành cho Giáo dục ST...

917,400₫ Trước thuế: 834,000₫

Bộ Kit Tưới Cây Tự Động với micro:bit

712,800₫++ Trước thuế: 648,000₫

BBC micro:bit Club Bundles-10 Starter Kits for ...

4,752,000₫++ Trước thuế: 4,320,000₫

Bộ Kit micro:bit Go V2

726,000₫ Trước thuế: 660,000₫

Chat hỗ trợ
Chat ngay